Överflygling eller kringgående rörelse är en taktisk term som beskriver ett sätt att med en omfattningsrörelse övermanna en fiendes styrka från två eller flera håll. På samma gång som motståndaren uppehålls frontalt görs en kraftsamling för att gå runt motståndarens linje och nå flank, eller rygg.[1] Detta gör att fienden får svårt att agera på slagfältet och även att försvara sig mot anfall.
Den psykologiska aspekten av en överflygling är viktig; en fiende som uppfattar att motståndaren samtidigt slår till på fler ställen får svårt att kraftsamla i någon riktning och måste eventuellt retirera. De förband som utgör flyglarna, oftast de mest lättrörliga delarna av armén till exempel kavalleri, väntar sig normalt inte bli anfallna, eftersom deras uppgift är att svara för just en överflygling.

Slaget vid Marathon: de blå styrkorna gör en överflygling av de röda styrkorna

Som försvar mot överflygling kan man svänga tillbaka den del av armén som riskerar att överflyglas och bilda ny front, samt om möjligt förlänga linjen med ytterligare trupper. Ett exempel är den svenska armén i slaget vid Breitenfeld.[2]

Se även redigera

Referenser redigera

  • Lars Ericson m.fl: Svenska slagfält. Wahlström och Widstrand, Värnamo 2005 ISBN 91-46-21087-3

Noter redigera

  1. ^ Ericson m.fl sid 441
  2. ^ Ericson m.fl sid 126