Östsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden.[1]

Gammal karta över västra Estland, med många svenska ortnamn
Områden markerade med blå är där den övervägande majoriteten av finlandssvenskar bor.

Till de östsvenska målen räknas de dialekter som talas eller har talats i Finland och Estland, samt Gammalsvenskbybornas dialekt.[2]

Finlandssvenska dialekter talas i Finland, och delas traditionellt in i fyra huvudgrupper baserade på historiska landskap:[3]

Estlandssvenska dialekter talas traditionellt i Estlands västra kustområden, samt i Gammalsvenskby i Ukraina, vars befolkning ursprungligen kom från Dagö. På grund av estlandssvenskarnas flykt till Sverige under Andra världskriget är dessa dialekter idag utdöende.

NoterRedigera

  1. ^ Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta, red (2010). Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige (1. utg.). Stockholm: Norstedt. sid. 9–10. Libris länk. ISBN 978-91-87760-57-0 (inb.) 
  2. ^ Wessén, Elias (1969). Våra folkmål (9. uppl.). Stockholm: Fritze. Libris länk 
  3. ^ Svenska dialekter i Finland