Österlens folkhögskola ligger i Tomelilla. Huvudman är Föreningen Österlens folkhögskola. Föreningens medlemmar är, Föreningen Furuboda folkhögskola, Tomelilla kommun samt en stödförening.

Österlens folkhögskola

Skolan har en Allmän kurs med olika inriktningar: Tema, Folkmusik, Hållbar utveckling, Foto, Idrott och hälsa, IT och Svenska 2. Den Allmänna kursen kan ge dig behörighet för högskolestudier.

I över 30 år har Österlens folkhögskola drivit internationella kurser där kursdeltagarna gör fältresor till olika delar av världen: Internationell kurs - Urfolk, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Östafrika; hållbar utveckling genom lokalt entreprenörskap - distanskurs. En litterär resa genom Afrika - distanskurs.

För deltagare med funktionsnedsättning finns tre kurser. GAS - en kurs som motsvarar gymnasiet för deltagare med Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd och BAS - som fokuserar på boende och fritid för deltagare med Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd. Konstskolan Unikum vänder sig till sökande med en kognitiv funktionsnedsättning eller en neuropsykiatrisk diagnos.

Skrivarkursen drivs helt på distans under en termin.

Den äldre huvudbyggnaden är från 1907 och den nya skolan tillkom 1974. Senare har en särskild byggnad för BAS-kursen byggts på platsen där det tidigare skoljordbruket låg.

Externa länkarRedigera