Östberga gård

historisk gård i Söderort i Stockholm

Östberga var en mindre gård belägen i nuvarande stadsdelen Östberga i södra Stockholm. Gården var en av de äldsta i Brännkyrka socken och gav stadsdelen sitt namn. De sista byggnaderna revs när bostadshusen i kvarteret Stamtavlan vid Stamgatan börjades uppföras på 1950-talets slut.

Östberga gård, bostadshuset 1949.

Historik redigera

Trakten kring Östberga var bebodd redan under bronsåldern som många fornlämningar kan vittna om. Öster om gården har man funnit gravfält från vikingatiden. Själva Östberga omnämns i skrift första gången 1397 som Ij østeberghom.[1] 1440 talas det om en hannis j øsberge och i Stockholms tänkeböcker 1492–1500 förekommer 1493 en Johan i Øssberge.

Historiska kartor redigera

Namnet och läget redigera

Ortnamnet Östberga har troligen motiverats av bebyggelsernas läge i förhållande till det höga terrängparti som söderifrån skjuter fram mot dagens Årstafältet. Pendang till Östberga blev således Västberga. Östberga var en av flera gårdar som fanns runt det stora bördiga Valla gärde (dagens Årstafältet) och som en gång i tiden var en vik av Östersjön. Numera är Valla å en sista rest av havsviken. Närmaste grannar var Ersta, Valla gård, Bägersta gård och Enskede gård samt längst i nordväst Årsta gård.

Området var delat mellan Årsta norr om Valla å, Ersta väster om Göta landsväg och Östberga öster därom. Östbergas ägor omfattade även Svedmyra och Tallkrogen. På 1700-talet bestod Östberga av fyra byggnader. Östbergas närmaste vägförbindelse in mot Stockholm och söderut mot Brännkyrka kyrka var Göta landsväg, därifrån gick en mindre byväg fram till gården. Först när Huddingevägen anlades på 1800-talets mitt kom Östberga att ligga direkt intill en huvudväg. Kring sekelskiftet 1900 fungerade Östberga som utgård till godset Enskede. Stockholms stad övertog gården 1912.

Gårdens byggnader redigera

Gårdens vidare öden redigera

Jordbruk bedrevs på Östberga ända in på 1960-talet och man höll hästar och hade ridskola. Vid Stadsmuseets inventering på 1950-talet fanns enbart mangården och en stallbyggnad kvar. 1958 beskrevs gården som obebodd och sedan länge fallfärdig. I samband med bygget av bostadshus i kvarteret Stamtavlan vid Stamgatan, även kallad Gamla Östberga, revs de flesta husen.[2] Smedstugan försvann 1970.[3]

Gårdstomten bebyggdes dock inte. Den ligger inklämd på ett mindre grönområde mellan Huddingevägen, Östbergavägen och Tussmötevägen. Inom området har funnits en enkelstuga om 8x5 meter och ett stall om 5x3 meter samt omkring åtta uthus. Kvar i ytan finns endast en källargrund. Området är ett fornminne, dock starkt skadat av vägar och schaktningar.[4]

Närbelägna gårdar redigera

Referenser redigera

 
Östberga bytomt med kvarvarande husgrund.

Noter redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera