Öppna huvudmenyn

Öppen styrning innebär att man försöker styra ett förlopp på önskat sätt utan kännedom om dess aktuella utsignaltillstånd.

Ett exempel är att försöka styra rumstemperaturen med hjälp av en formel eller tabell som anger vilken effekt som ska tillföras värmeelementet i förhållande till aktuell utomhustemperatur och önskad inomhustemperatur:

värmeeffekt = x * (önskad temp) - y * utetemp

Det kan fungera bra förutsatt att förållandena är ungefär desamma som de var när formeln mättes upp. Om förhållandena ändras (en störning införs), till exempel om många fler personer är i rummet, kommer tillskottet från deras kroppsvärme att höja temperaturen. Eftersom elementet inte vet vad innetemperaturen är kan det inte kompensera för detta.

Den öppna styrningen är känslig både för fel i formeln och yttre störningar. För att komma tillrätta med det har de flesta moderna styrsystem någon form av återkoppling.