Ögel är ett hopp i konståkning. Hoppet hette från början Rittberger efter upphovsman Werner Rittberger, 1910. Den engelska benämningen är loop som på svenska blivit ögel. De olika stegen i hoppet är:

  1. Åk in i hoppet antingen bakåt eller vänd från framåt till bakåtåkning.
  2. Hoppet görs från bakåt ytterskär
  3. Rotation 1, 2, 3 eller 4 varv
  4. Landning bakåt ytterskär på samma fot som vid upphoppet.