Gymnasieföreningar i Östersund

(Omdirigerad från ÖGF Lyran)

Gymnasieföreningar i Östersund har funnits åtminstone sedan 1864. Den äldsta föreningen är Östersunds Gymnasiiförbund (sedan 1906 med tilläggsnamnet Lyran) som grundades i gamla läroverket Sapientia Duce. År 1897 flyttade föreningen och den sedan 1895 instiftade föreningen SSUH Societas till det nybyggda läroverket (sedermera Wargentinskolan, Jämtlands Gymnasium Wargentin) på nuvarande Rådhusgatan, kvarteret Läroboken.[1]


G.S Alces-AlcesRedigera

Gymnasiala Samfundet Alces-Alces grundades 1977 och antar till medlemmar manliga elever vid Wargentinskolan. Vid samfundets grundande och tidiga år antogs endast elever vid de tekniska gymnasielinjerna som medlemmar. Samfundets syfte är att skapa ett brödraskap och leva upp till samfundets värden samt att prisa älgen. GS Alces Alces spelar årligen en fotbollsmatch mot KGF Bacchibröder. Vidare anordnar samfundet den årliga festen "Älgens Nyår", en fest där alla är välkomna att fira in det nya året samt att prisa älgen. Samfundet har sin årliga invalsfest (Fête de chardonnay) med systerföreningen ÖQTF Minerva. Inom samfundet fattas de flesta beslut av styrelsen som består av presidenten, vice presidenten och sekreteraren. Varje tisdag har GS Alces Alces möte på Wargentinskolan utanför aulan som betecknas som VP, och klockan 16:30 öppnas mötet av presidenten.

Kulturella Gymnasieföreningen BacchiBröderRedigera

Kulturella Gymnasieföreningen BacchiBröder grundades den 4 oktober 1969 med syfte att verka för konstens och kulturens bevarande, samt främja medlemmars förbrödring. Föreningens namn kommer ursprungligen från Bacchus eller Dionysos (Bakkos) som i de grekiska och romerska mytologierna var skaldekonstens, fruktbarheten och vinets gud. Under antiken och i Romarriket brukade tävlingar och större fester (Bacchanaler) anordnas till gudens ära, något som KGFBB tagit fasta på. Till sitt speciella skyddshelgon valde föreningen Carl Michael Bellman, till vilkens ära några av hans mest kända kompositioner brukar sjungas, främst Fredmans sång n:o 21 (Måltidssång) som är obligatorisk vid varje sammankomst. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och dess systerförening är Circulo Allegre. Föreningen står även för pausunderhållningen i den årliga rugbymatchen mellan FGF Banéret och ÖGF Lyran.

ÖGF LyranRedigera

Östersunds Gymnasiiförbund Lyran grundades 1864,[2] med ett intresse för lyrik och musik som medlemmarnas gemensamma nämnare. Föreningen är endast öppen för manliga elever vid Östersunds gymnasieskolor, och antalet aktiva medlemmar är cirka 18 elever varje läsår. [3] Föreningens medlemmar producerar sedan starten tidskriften Heimdall för intern läsning, och därutöver sedan 1960 även den oregelbundna tidskriften Ett äpple[4]. I samband med utgivningen anordnas en poesi- och prosatävling kallad Febus som är öppen för studerande vid stadens gymnasieskolor. Föreningen spelar också en årlig rugbymatch mot FGF Banéret. På senare år har föreningen anordnat ett så kallat Lilla Vasaloppet tillsammans med Korpen Östersund och därutöver också gymnasieföreningen KF Societas. Föreningen var medlem av Norrlands Gemensamma Gymnasiiförbund och var som sådan delaktig i utgivandet av tidskriften Norrskenet.[5]

Medlemmar i urvalRedigera

Circulo AllegreRedigera

Östersunds kvinnliga gymnasieförening Circulo Allegre (latin: Den glada cirkeln, i dagligt tal CA) är med anledning av att den stiftades den 15 december 1933 Östersunds äldsta kvinnliga gymnasieförening[6]. Föreningen stiftades med syfte att stärka kamratskapet mellan läroverkets flickor och eleverna vid Östersunds flickskola, sedermera har föreningens syfte ändrats till att främja kulturell verksamhet och kamratskap. Circulo Allegres broderförening är KGF BacchiBröder. I Circulo Allegres historia finns flera traditioner, bland annat i form av fysiska aktiviteter, möten och fester. Exempelvis stöttar de broderföreningen KGF BacchiBröder under den årliga fotbollsmatchen mot GS Alces Alces.[7] Circulo Allegre har även en sekundär broderförening, KF Societas, som de stöttar under den årliga bandyn mellan KF Societas och rivalerna S.N.A-R.O.A.

Fosterländska gymnasistföreningen BanéretRedigera

Fosterländska gymnasistföreningen Banéret bildades den 2 september 1939 med syfte att värna konungen samt verka för främjandet av svensk konst och litteratur[6]. Föreningen ger sedan 1941 ut tidskriften Mjölner[8] och har 16-18 aktiva medlemmar varje läsår. Banéret är endast öppen för manliga elever och möter varje år ÖGF Lyran i en rugbymatch. Föreningens "systerförening" är GF Optimal. En tidig medlem var författaren Carl-Göran Ekerwald.


GF QuaroziaRedigera

Gymnasieföreningen Quarozia bildades 1977 och är en av de fyra kvinnliga gymnasieföreningarna i Östersund. Föreningen skapades i syfte som en kvinnlig frisksportarförening. I GF Quarozias historia finns flera traditioner, bland annat i form av fysiska aktiviteter, möten och fester. Exempelvis stöttar de broderföreningen Lyran under den årliga rugbymatchen mot Banéret. De stöttar även GS Alces Alces under den årliga fotbollsmatchen mot KGF Bacchi bröder. GF Quarozias logotyp består av kanin med en morot. Den traditionella utstyrseln består utav av en långärmad vit pikéskjorta med Quarozias logotyp, svart kjol samt ett rött sidenband i håret.

GF OptimalRedigera

Gymnasieföreningen Optimal bildades 1977 och är en av de fyra kvinnliga gymnasieföreningarna i Östersund. Liksom de andra tre föreningarna har Optimal en broderförening – F. Gf. Banéret, och en systerförening – ÖQTF Minerva. Föreningen grundades som en djurskyddsförening och valde därför en hjort som sin symbol. Den traditionella utstyrseln består av en vit skjorta, en vinröd slips med vita fläckar, svarta jeans samt en svart basker. I Optimals historia finns traditioner i form av fysiska aktiviteter, möten och fester. Exempelvis stöttar de broderföreningen F. Gf. Banéret då den årliga rugbyn mot Lyran äger rum.

ÖQTF MinervaRedigera

Östersunds kvinnliga tekniska förening Minerva grundades 1977 och är en av de fyra kvinnliga gymnasieföreningarna i Östersund. Precis som namnet lyder var detta från början en teknisk förening, men numera är den öppen för alla linjer. Ordet Minerva[förtydliga] kommer från den grekiska mytologin och står för visdom och tack vare detta har ugglan blivit Minervas symbol. I ÖQTF Minervas historia finns traditioner i form av fysiska aktiviteter, möten och fester. Ugglans afton och ugglans avsked är två traditionella tillställningar som anordnas av ÖQTF Minerva. En mörkblå blus, klockad kjol, knästrumpor och ett blått band i håret är den nuvarande traditionella klädseln i föreningen. Liksom de andra tre kvinnliga föreningarna har Minerva en broderförening - G.S Alces - Alces samt en systerförening - Gf Optimal.

S.N.A-R.O.ARedigera

Sällskapet Nordiska Anor - Röde Orms Adepter (S.N.A-R.O.A) grundades 1985 och är således den näst yngsta gymnasieföreningen i Östersund. Föreningen, som endast antar manliga elever till medlemmar, tar in runt 20 medlemmar varje läsår, från Wargentinskolan, Palmcrantzskolan och Östersunds Gymnasieskola. S.N.A-R.O.A som näst yngsta gymnasieförening har ej någon systerförening. Föreningens syfte är att föra nordiska anor vidare och med anledning härav firar föreningen årligen den så kallade Bloten, en större fest för alla gymnasieföreningar i Östersund. En annan tradition är den årliga innebandymatchen mot gymnasieföreningen KF Societas.

KF SocietasRedigera

Kamratföreningen Societas grundades den 10 oktober 1990 och tog sitt namn från den år 1895 instiftade SSUH-föreningen Societas, som alltså var en del av Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund. Den tidigare föreningen med samma namn var aktiv till mitten av 1900-talet, för att efter minskat intresse dö ut. KF Societas har idag ingen koppling till nykterhetsrörelsen, men föreningen försöker dock leva efter deras ursprungliga societanska stadgar. Enligt tradition spelas en årlig innebandymatch mot gymnasieföreningen S.N.A-R.O.A. Föreningen har även ett samarbete med Korpen i Östersund.

ReferenserRedigera

  1. ^ Jacobsson, Hans (1974). Östersunds elementarskola och läroverk 1847-1947.. Östersund: Wisénska bokhandeln. Libris 840530 
  2. ^ Harvard Nils G., Nordlund Hans Henrik, red (1964). Jubileumsskrift: Östersunds gymnasiiförbund Lyran : 1864-1964 : en jubileumsantologi sammanställd till ÖGF Lyrans 100-årsjubileum. Östersund. Libris 1993400 
  3. ^ http://ltz.se/merurlt/motesnytt/1.1297156-ogf-lyrans-stodforening
  4. ^ Ett äpple. Östersund: Östersunds Gymnasiiförbund Lyran. 1960-. Libris 1922187 
  5. ^ Norrskenet: Gemensam tidning för de norrländska gymnasiiförbunden. Redaktionen ambulerade. 1898-1928. Libris 10165242 
  6. ^ [a b] Östersunds-Posten, 14 maj 1960
  7. ^ Circulo Allegres officiella blog
  8. ^ Mjolner. Östersund: Gymnasieföreningen Baneret. 1941-. Libris 8954149