De Åtta fänikorna (八旗), även kända som de Åtta baneren, var en administrativ indelning i det militära system som alla manchuer var inordnade i under Qingdynastin. Systemet skapades av Nurhaci i början på 1600-talet och med tiden tillkom även hankineser, mongoler och andra folkslag i systemet.

Fana Svenska Manchuiska Kinesiska
Den rena gula fanan
Gulu suwayan i gūsa
正黃旗 Zhenghuangqi
Den kantade gula fanan
Kubuhe suwayan i gūsa
鑲黃旗 Xianghuangqi
Den rena vita fanan
Gulu šanggiyan i gūsa
正白旗 Zhengbaiqi
Den kantade vita fanan
Kubuhe šanggiyan i gūsa
鑲白旗 Xiangbaiqi
Den rena röda fanan
Gulu fulgiyan i gūsa
正紅旗 Zhenghongqi
Den kantade röda fanan
Kubuhe fulgiyan i gūsa
鑲紅旗 Xianghongqi
Den rena blåa fanan
Gulu lamun i gūsa
正藍旗 Zhenglanqi
Den kantade blåa fanan
Kubuhe lamun i gūsa
鑲藍旗 Xianglanqi

Källor redigera