Åtkomsthandlingar kallas inom juridiken i allmänhet de skriftliga handlingar, som utgör bevis på en viss, någon person tillkommande rättighet, i inskränkt mening de handlingar, som styrker en persons äganderätt, i synnerhet till fast egendom.

Såsom synonymt begagnas emellanåt uttrycket fångeshandlingar, vilket dock egentligen åsyftar den bland åtkomsthandlingarna, som utvisar nuvarande ägarens förvärv från närmast föregående (till exempel köpebrevet eller arvskiftesinstrumentet).

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Åtkomsthandlingar, 1904–1926.