Återvildning

återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan

Återvildning (från engelskans Rewilding) innefattar bevarandeåtgärder för natur ämnade att återställa den och ekologiska processer som skadats eller förlorats på grund av mänsklig inverkan. Det är en form av ekologisk restaurering med tyngd på att återbörda särskilda ekologiska interaktioner och processer som existerade innan de förstördes, utrotades eller försvagades av människan[1]. Exempelvis rivning av gamla otjänliga dammar och infrastruktur som blockerar fiskmigration eller åtskiljer naturområden, återinförande av arter som höll viktiga ekologiska roller innan de försvann eller skydd av existerande naturområden för fri utveckling av naturen[2].

Det övergripande målet är att gå mot ett 'vildare' naturligt ekosystem som kräver allt mindre mänsklig inverkan för att fungera. Återvildningsåtgärder kan till en början kräva någon form av omhändertagning, men i långa loppet är målet att åtgärden ska bli självgående utan hjälp[2]. Exempelvis kan införandet av en djurart kräva uppfödning, utplacering av arten och utfodring för att arten ska etablera sig, med hoppet att den ska återta de nischer den tidigare hade.

Återvildning är en kontroversiell metod, men förenta nationerna har listat återvildning som en av flera metoder nödvändiga för att uppnå storskalig återbördning av naturliga ekosystem och väsentligt hindrande av drastisk klimatförändring, vilket de säger måste uppnås innan 2030 som del av 30x30-målet[3].

Referenser redigera

  1. ^ Carver, Steve; Convery, Ian; Hawkins, Sally; Beyers, Rene; Eagle, Adam; Kun, Zoltan (2021-12). ”Guiding principles for rewilding” (på engelska). Conservation Biology 35 (6): sid. 1882–1893. doi:10.1111/cobi.13730. ISSN 0888-8892. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.13730. Läst 3 maj 2023. 
  2. ^ [a b] Steve Carver (2016). ”Rewilding... conservation and conflict”. ECOS (37(2) 2016) (CSIRO). 
  3. ^ ”FN:s generalförsamling. Förordning A/RES/73/284”. UN General Assembly. 6 mars 2019. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/060/16/PDF/N1906016.pdf?OpenElement. Läst 3 maj 2023.