Åsbergstunneln är ett antal tunnlar under Åsberget i Örnsköldsvik, Sverige.

  • Åsbergstunneln från 1955 var 1008 m lång och byggdes för ett industrispår till Hägglunds och andra industrier i norra Örnsköldsvik. Den stängdes kort efter 2000 för att byggas om till Botniabanans Åsbergstunnel.
  • Åsbergstunneln från 2008, som är cirka 1000 m lång, är en järnvägstunnel längs Botniabanan. Den har byggts i en bättre sträckning än den förra för Botniabanans skull, men går i delvis i samma tunnelrör, men har fått utvidgas.
  • Framtida vägtunneln, Åsbergstunneln, ska enligt förslag byggas för väg E4, så att den kan passera Örnsköldsvik separerat från lokaltrafik, gående, med mera. Dagens E4 går rakt genom centrum. Det finns inget beslut om byggstart, som troligen blir av senare än år 2020.