Öppna huvudmenyn

Årstafältets koloniområde är en koloniträdgård som ligger på västra delen av Årstafältet i Söderort södra Stockholm. Föreningen Årstafältets koloniområde bildades i oktober 2002 och själva koloniområdet invigdes i september 2003. Därmed är Årstafältets koloniområde för närvarande (2010) Stockholms nyaste koloniträdgård.

När planerna för en utvidgning av Årsta partihallar skrinlades i slutet på 1990-talet stadsplanerades Årstafältet som ett stort park- och rekreationsområde. Fram till 1960-talet hade det funnits koloniträdgårdar på fältets östra del. Nordvästra delen avsattes i gällande detaljplan för ny koloniodling med ekologisk inriktning.

Årstafältets Koloniområde består idag (2010) av 85 lotter, därav 61 stuglotter som är mellan 111 och 166 m² stora. De 24 odlingslotterna mäter mellan 64 och 80 m². Stuglotter får bebyggas med hus på upp till 8 m². På odlingslotter får man uppföra ett vindskydd på max 4 m². Kolonistugorna / lusthusen är befriade från bygglov under förutsättning att de förslag till typhus följs, som kommunen tog fram i samråd med koloniföreningen. Annars är gestaltningen är fri, men bygglovspliktig och husens färgsättning är enhetligt i olika grågröna nyanser.[1]

BilderRedigera

Årstafältets koloniområde, sommaren 2010.

KällorRedigera

  1. ^ Detaljplan för Årstafältet Dp 93045, dat 2000-02-09, s. 10-11

Externa länkarRedigera