Ålands Näringsliv är en intresseförening för företag på Åland. Den grundades 2011 genom en sammanslagning av Ålands handelskammare, Ålands arbetsgivareförening och Ålands köpmannaförening.

UppgifterRedigera

  • Att påverka det offentliga i en för företagen bättre inriktning av politiken
  • Att ge service till medlemmarna och i vissa frågor till andra företag, samt
  • Att genom affärsnära nätverk underlätta för medlemmarnas affärsverksamhet.

Organisation och rollRedigera

Ålands Näringsliv är en registrerad förening och en av 19 handelskamrar i Finland. Den viktigaste skillnaden gentemot andra näringslivsorganisationer såsom Företagarna i Finland, är rollen som oberoende tredje part vid exempelvis värderingar, utförandet av vissa exportintyg och den starka regionala rollen.

Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet, som väljer styrelse, som i sin tur utser verkställande direktör. Föreningens nuvarande VD (2014) är Anders Ekström. Kansliet har fem anställda.

VerksamhetRedigera

Föreningen har ca 620 medlemsföretag som i sin tur står för ca 87 procent av alla privata arbetsplatser på Åland.

Externa länkarRedigera