Åbygda är en småort i Bindals kommun, Nordland fylke i Norge med cirka 100 invånare. Den huvudsakliga näringen är lantbruk. Genom orten rinner Elvaån, som är en del av det reglerade Åbjøravassdraget. I Elva finns gott om lax. På gården Hårstad, som ligger mitt i bygden, föddes polarfararen Otto Sverdrup. Bygden har en gammal båtbyggartradition där Bindalsfæringen produceras.

Fotografi av Åbygda.jpg