Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum

Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum (förk. TUCS, engelska: Turku Centre for Computer Science, finska: Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus) är ett samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi. TUCS grundades 21 mars 1994 av de två nämnda universiteten samt Åbo handelshögskola, som på den tiden var ett självständigt universitet men numera är en del av Åbo universitet. Syftet med TUCS är att koordinera universitetens utbildning och forskning inom informations- och kommunikationsteknik. De utrymmen TUCS verkar i finns i Turku Science Park i Åbo.

Enheter som är en del av Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrumRedigera

Åbo universitetRedigera

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Institutionen för informationsteknologi
  • Matematiska institutionen

Åbo handelshögskola

  • Informationssystem


Åbo AkademiRedigera

Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik

  • Institutionen för informationsteknologi

Externa länkarRedigera