Öppna huvudmenyn

Äggfrysning är ett moment i fertilitetsbehandling där en äggcell bevaras genom frysning, för att vid ett senare tillfälle användas till provrörsbefruktning.

Äggfrysning kan förlänga kvinnors fertilitet.