O-djur

Odjur är olika djur som på något sätt är skrämmande. Begreppet är dock mångtydigt då det även kan användas som beteckning på otrevliga människor m.m.

Vissa Mytologiska djur är också ett slags odjur men det kan även vara verkliga djur. Vargen är en art som ofta fått detta epitet.

Exempel på odjurRedigera