Vatten och avlopp

(Omdirigerad från VA-teknik)

Vatten och avlopp, förkortat VA, är vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Både vattenförsörjning och avloppshantering använder sig av rörsystem och kräver reningsanläggningar.

Dricksvatten för allmänt bruk kommer från vattendrag eller brunnar för rening till ett vattenverk. Distributionen sker genom vattenledningar till industri och privata hushåll.

Det allmänna avloppet transporteras spillvatten och dagvatten till ett reningsverk i gemensamma eller skilda avloppsledningar.

Det finns enskilda vatten och avlopp med grävda eller borrade brunnar och avloppsinfiltration.