Släkte

taxonomisk rang inom systematisk biologi
(Omdirigerad från Växtsläkte)
För den danska filmen, se Släkten (film). För fler betydelser, se Genus.

I biologisk systematik är ett släkte (synonym: genus, pluralis: genera) en grupp inom en familj. Släkte är alltså ett snävare begrepp än familj, vilket kan vara lite förvirrande eftersom det oftast uppfattas tvärtom när det gäller släkt och familj hos människor. Ett släkte består av en eller flera arter. De släkten som endast består av en enda art kallas ibland monotypiska.[1]

I det tvådelade vetenskapliga namnet på en art är den första delen släktets namn. Ett exempel på ett släkte är granar (genus Picea), som i sin tur innehåller ett antal arter, däribland rödgran (Picea abies), vitgran (Picea glauca), svartgran (Picea mariana) och sitkagran (Picea sitchensis). Namn på släkten inleds alltid med stor bokstav, medan artnamnet allltid har liten begynnelsebokstav.

KursiveringRedigera

Namn på släkten och arter ska alltid kursiveras: det är praxis inom all biologisk nomenklatur. Detsamma gäller namn på taxon med ännu lägre taxonomisk rang, som till exempel underarter och varieteter. Vetenskapliga namn på taxon med högre rang än släkte – till exempel familjer och ordningar – kursiveras däremot aldrig. Det enda undantaget till denna regel gäller alla virus, vars vetenskapliga namn alltid kursiveras oavsett rang.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Genus, 2. Bot., släkte i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908)