Öppna huvudmenyn

Unionens arbetslöshetskassa är den arbetslöshetskassa som omfattar bland annat tjänstemän i den privata sektorn, kulturarbetare och personer inom apoteks- och läkemedelsverksamhet. Unionens arbetslöshetskassa är en ekonomisk förening och därmed en egen juridisk person. Unionens arbetslöshetskassa är ingen myndighet men bedriver myndighetsutövning när beslut fattas i ersättningsärenden och i ärenden om in- och utträden. Unionens arbetslöshetskassas arbete granskas av tillsynsmyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF [1].

Unionens arbetslöshetskassa
Information
OrdförandeMartin Johansson
Vice ordförandePeter Bording
Historia
Grundat2008
HuvudkontorKorgmakargränd 2 Stockholm
Antal medlemmarca 590 000 (2017)
Övrigt
Webbplatswww.unionensakassa.se

Bildades 2008Redigera

Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående av Sifs och HTF:s arbetslöshetskassor.

UppgiftRedigera

Unionens arbetslöshetskassas uppgift är att betala ut arbetslöshetsersättning till medlemmar vid arbetslöshet i enlighet med bestämmelserna i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i enlighet med lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och Unionens arbetslöshetskassas stadgar.

OrganisationRedigera

Unionens arbetslöshetskassa har kontor i Stockholm och Malmö. Verksamheten leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av arbetslöshetskassans föreningsstämma.

Organisationsnummer: 802005-4840

VerksamhetsområdeRedigera

Unionens arbetslöshetskassas verksamhetsområde är begränsat till:

  • Personer som inom Sverige är verksamma i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden, samt tjänstemän som inom Sverige är verksamma vid företag och organisationer inom handel, transport, ideella organisationer och övrig servicenäring jämte dessa närstående områden.
  • Personer som är verksamma inom svensk scenkonst, film, radio, television och därmed jämförlig verksamhet samt till musiker och korister verksamma i svenska symfoniorkestrar, kammarensembler, musikteatrar, teaterföretag, statlig och regional musikverksamhet samt radio och television. Artister, musiker, och korister skall ha genomgått statlig teater- eller musikhögskola eller ha annan jämförbar utbildning alternativt verksamhet som styrelsen bedömer som likvärdig.
  • Personer som är verksamma inom apoteks- och läkemedelsverksamhet såsom försäljning, både på apotek och i annan näringsverksamhet, distribution, framställning och tillverkning samt lokalvård. Vidare inom Sverige verksamma inom forskning vid universitet, högskolor och hos läkemedelstillverkare eller med dessa närstående verksamheter.

Med verksamma avses både anställda och de som bedriver egen verksamhet inom det angivna verksamhetsområdet.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera