Trappgavel är en husgavel som avslutas uppåt i trappstegsform.

Detta stilelement var vanligt förekommande i den medeltida arkitekturen. Ibland smyckades gaveln med skulpturer, tinnar eller masverk. Särskilt utbredd var denna byggnadsstil inom gotiken och i nordtyska och holländska tegelbyggnader. Byggstilen förekommer även i södra Sverige, på Gotland och i Danmark, men också i exempelvis Mälardalen och Östergötland. Under Renässansen utformades hörnen med snäckliknande ornament, så kallade volut.

En känd byggnad med trappgavel är Glimmingehus.

Exempel

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera