Transoxanien (av latinets Transoxania, "landet bortom Oxus", persiska Fararud فرارود) är området mellan floderna Oxus (Amu-Darja) och Jaxartes (Syr-Darja) i Centralasien, ofta helt sammanfallande med regionen och den forna persiska provinsen Sogdiana.

Transoxien samt Khorasan och Khwarezm.