Tractatus logico-philosophicus

(Omdirigerad från Tractatus Logico-philosophicus)

Tractatus logico-philosophicus är en avhandling från 1921 av den österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein – det enda av hans filosofiska verk som publicerades under hans livstid. Det är ett ambitiöst projekt som vill identifiera relationen språk–verklighet och definiera vetenskapens gränser.

Tractatus logico-philosophicus
FörfattareLudwig Wittgenstein
LandÖsterrike Österrike
Utgivningsår1921

Wittgenstein skrev verket som soldat och fånge under första världskriget. Först publicerad på tyska 1921 som Logisch-Philosophische Abhandlung, är den numera allmänt ansedd som ett av de viktigaste filosofiska verken under 1900-talet. År 1922 utkom den i England, med tysk originaltext och engelsk översättning tryckta parallellt under namnet Tractatus logico-philosophicus. Första gången den gavs ut på svenska var 1962 på Albert Bonniers förlag. Bokförlaget Thales lät nytrycka boken 1992.