Öppna huvudmenyn

Tigreaner är en etniskt grupp i Eritrea och Etiopien. Folkgruppen, som utgör cirka 50% av Eritreas befolkning, är den största av landets nio officiellt erkända etniska grupper.[1] I Etiopien är de flesta bosatta i provinsen Tigray i norr. Efter en folkräkning som gjordes 2007 utgjorde folkgruppen här 6% av landets befolkning[2][3] Enligt Världsbankens databas ”World Development Indicators” hade Etiopien i stort runt 80 miljoner invånare 2007 och närmare 100 miljoner invånare 2015.[4]

Tigreaner är närbesläktade med folkgruppen Amharer, som även de finns att hitta i Etiopien. De kom dit från södra Arabien mellan 500-talet f.Kr. och det första århundradet e.Kr. [5]

SpråkRedigera

Tigreanerna talar språket tigrinska, vilket är ett semitiskt språk [6] och även besläktat med geez, som även det är ett semitiskt språk. Enligt nationalencyklopedin råder det viss oklarhet kring vilken relation tigrinskan har till geez. Troligtvis har språket utvecklats direkt ur geez eller en dialekt som i sin tur stått nära geez. Huruvida språket skrivs med ett eget alfabet eller inte är svenska källor oense om. Enligt till exempel Landguiden.se skrivs tigrinskan med ett eget alfabet och enligt nationalencyklopedin skrivs språket efter det etiopiska alfabetet. I Eritrea är tigrinskan ett officiellt språk, tillsammans med arabiskan och engelskan. I Etiopien är däremot amhariskan det officiella språket där tigrinskan koncentreras till Tigray-regionen i landet.[7]

ReligionRedigera

De flesta tigreaner tillhör kristendomen.[2] Både i Etiopien och i Eritrea är det den ortodoxa kyrkan som de flesta kristna tillhör. Alla i respektive land är så klart inte kristna och människor som inte tillhör tigreanerna är också i viss utsträckning kristna.[8]

Man gör idag en skillnad på den etiopiska-ortodoxa kyrkan och den eritreanska-ortodoxa kyrkan. Det har med Eritreas självständighet från Etiopien 1993 att göra. Den eritreanska-ortodoxa kyrkan ska därför ses som en självständig kyrka. Detta har dock bara erkänts av den koptisk-ortodoxa kyrkan. [9]

NoterRedigera