Svenska Sångarförbundet var den riksorganisation som organiserade svenska manskörer under åren 1909–1997.

Historia redigera

Vid slutet av 1800-talet existerande redan fjorton olika länsförbund som organiserade manskörer i Sverige. Tanken på ett riksförbund för manskörer väcktes av Ivar Hedenblad, och resulterade i sångarmötet i Stockholm den 18 juli 1909 då Svenska Sångarförbundet bildades. Gustaf Hultquist, som 1897 bildat Norrlands sångarförbund, blev efter Hedenblads död den drivande kraften i förbundet. Inledningsvis bestod det av fjorton länsförbund med omkring femhundra medlemskörer och totalt cirka 13 000 sångare. Förbundets ändamål formulerades i den första paragrafen i den första stadgan: "Förbundet skall verka för den fyrstämmiga manssångens utövande, utbredande och höjande i musikaliskt avseende samt för stärkande av den svenska nationalkänslan".

Sångarförbundet anordnade bland annat dirigentkurser, nationella sångarfester samt representerade på olika sätt Sverige vid olika sångarsammankomster utomlands. De enskilda länsförbunden organiserade även ofta regionala sångarfester. I förbundet kunde även svenska manskörer i utlandet ingå som medlemskörer.

År 1977 omfattade förbundet 22 länsförbund med 288 körer och omkring 7500 sångare.

Den 1 juli 1997 gick Svenska Sångarförbundet samman med Sveriges Körförbund som företrädde den blandade körsången. Man antog då det tillfälliga namnet Sveriges Körförbund-Svenska Sångarförbundet. År 1999 ändrades namnet till Riksförbundet Svensk körsång, för att i oktober 2005 åter ta namnet Sveriges Körförbund.

Svenska Sångarförbundets valspråk var: Hjärtats nyckel heter sång.

Förbundsdirigenter redigera

Sångarfester redigera

 • Första Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1897
 • Andra Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1912
 • Tredje Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1916
 • Fjärde Allmänna svenska sångarfesten, Göteborg 1923
 • Femte Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1930
 • Sjätte Allmänna svenska sångarfesten, Göteborg 1936
 • Sjunde Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1946
 • Malmö 1949
 • Göteborg 1954
 • Örebro 1965
 • Sundsvall 1970
 • Kalmar 1974

Medlemstidning redigera

 • Svenska Sångarförbundet 1909–1921
 • Sångartidningen 1922–1991
 • Sångaren 1992–1995

Bibliografi (urval) redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera