Diatrib

betecknar en hätskt hållen stridsskrift
(Omdirigerad från Stridsskrift)

Diatrib (grekiska διατριβή) betecknar en hätskt hållen stridsskrift. Diatrib kan även åsyfta en lärd utläggning. Exempel på diatrib är Martin Luthers och Erasmus av Rotterdams diatriber om människans vilja är fri eller inte.