Kungliga krigsmaterielverket

svensk myndighet
(Omdirigerad från Statens krigsmaterielnämnd)

Kungliga krigsmaterielverket (KKV), (stundtals benämnt Krigsmaterielverket (KMV)) var en svensk statlig myndighet som hade till uppdrag att upphandla krigsmateriel, samt svara för den krigsindustriella beredskapen. Den bildades 1943 ur Statens krigsmaterielnämnd (tidigare Statens ammunitionsnämnd). Organisationen upplöstes 1954. Uppgifterna övertogs av försvarsgrenarnas förvaltningar: Armé-, Marin- respektive Flygförvaltningen. Krigsmaterielverkets arkiv förvaras i Krigsarkivet.

Se även Redigera