Öppna huvudmenyn

Spårvägar har i Danmark funnits i Köpenhamn, Århus och Odense. Sedan 1972 finns inga spårvägar i Danmark, men alla de tre historiska spårvägsstäderna planerar nu snabbspårvägar, på danska letbane.

Innehåll

Historiska, befintliga och planerade systemRedigera

Köpenhamn Århus Odense Aalborg
Hästspårväg 1863-1915 1884-1895 - -
Ångspårväg 1884-1892 (Strandvejens Dampsporvej) - - -
Batterispårväg 1897-1902 - - -
Elektrisk spårväg 1899-1972 1904-1971 1911-1952 -
Trådbuss 1927-1971, 1993-1998 (duobuss) - 1939-1959 -
S-tog 1934- - - -
Metro 2002- - - -
Letbane 2020- 2016- 2020- 2021-

FramtidRedigera

I centrala Köpenhamn öppnade den första metrolinjen 2002. I Köpenhamnsregionen samt i Århus och Odense planeras nu för snabbspårvägslinjer. Den term som i allmänhet används på danska är letbane, det vill säga "lättbana", lånat från engelska "light rail". De planerade systemen har dock även inslag av gatuspårväg.

ÅrhusRedigera

Huvudartikel: Aarhus Letbane

I Århus används de två äldre järnvägarna Grenåbanen och Odderbanen. Dessa gick 2012-2016 i gemensam trafik som Aarhus Nærbane. Sträckan på Grenåbanen mellan Århus centralstation (hovedbanegården) och Nørreport har fått dubbelspår. Det har också att dragits ett nytt dubbelspår genom norra Århus från Nørreport via Skejby till Lystrups station på Grenåbanen. Genom att kombinera spårväg och järnväg skapas en duospårväg. Hela sträckan mellan Odder och Grenå har elektrifierats. Spårvägstrafiken startade 2017 i centrala Århus, och till Odder 2018 och resten planeras öppnas 2019. På längre sikt finns planer på ytterligare sträckor inom Århus och i den omgivande regionen Midtjylland.

OdenseRedigera

Huvudartikel: Odense Letbane

Odense kommun har startat bygge av en spårväg i staden. Spårvägen ska gå från Hovedbanegården (centralstationen) via universitetet till ett nytt storsjukhus vid motorvägen söder om staden. Där planeras också en stor infartsparkering. Linjen kommer att trafikeras av konventionella spårvagnar och till skillnad från i Århus finns inga planer på regionala linjer. År 2015 påbörjades arbetena. Linjen förväntas invigas 2020. Odense har också lokaltåg på järnvägen Svendborgbanen, som fortsatt ska räknas som järnväg.

Ring 3, KöpenhamnRedigera

Huvudartikel: Ring 3 Letbane

Genom åtta förortskommuner väster om Köpenhamn byggs en snabbspårväg, Ring 3 Letbane, ungefär parallellt med vägen Ring 3 ca 10 km från Köpenhamns centrum. Banan blir en tvärförbindelse, med en funktion liknande Tvärbanan i Stockholm. Busstrafiken längs Ring 3 är idag omfattande. Elva kommuner samarbetar kring projektet och banan började byggas 2018. Det gäller en spårväg från Lundtofte i norr, via Kongens Lyngby, Herlev och Glostrup, till Ishøj i söder. Trafiken förväntas starta 2024.

TidsplanRedigera

Datum Ort Händelse Kommentar
2017 Århus Etapp 1 av letbanen förväntas stå klar.
2020 Odense Etapp 1 av letbanen förväntas stå klar.
2021 Köpenhamn Letbanen förväntas stå klar.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera