Smörjmedel är torra eller våta substanser avsedda att minska friktionen mellan rörliga delar samt att minska nötningen av dessa.

VåtsmörjmedelRedigera

Smörjolja är ofta mineraloljebaserad. Den delas in i olika klasser beroende på sin viskositet.

Syntetolja är antingen en mineralolja som har manipulerats genom diverse tekniska processer, så att den har fått förbättrade egenskaper eller en syntetiskt framställd olja, till exempel från råvaran etylen. Syntetoljor betingar ett betydligt högre pris än standardoljor. Dessa är vidare indelade i ett specifikt klassningssystem; API, ILSAC,ACEA. Viskositeten för oljans främsta verkningsområde mäts med siffror , tex; 5w10 till 15w50. Den första oljan är tunn och den sista mer trögflytande för användning i tex mc-motorer.

Silikonfett är ett smörjfett baserat på silikonolja och används lämpligen till smörjning av kul-, rull- och glidlager. Silikonfett tål relativt höga temperaturer och är ej elektriskt ledande, det härsknar ej och reagerar inte med omgivningen.

Klassindelning kan göras även efter de arbetsförhållanden som råder vid smörjstället. Exempelvis har hypoidolja givits egenskapen att uthärda de höga tryck, som råder i hypoidkuggväxlar.

TorrsmörjmedelRedigera

Grafit, molybdendisulfid och PTFE är exempel på torrsmörjmedel.

GrafitsmörjmedelRedigera

Grafitsmörjmedel kan bestå av enbart grafit eller blandas med talk för smörjning av lager utsatta för så hög temperatur eller tung belastning att andra smörjmedel ej kan användas och det är främst kristallinsk grafit som här kommer till användning. Grafit används även som tillsats i konsistensfett och smörjolja.

I konsistensfett kan man använda kristallinsk grafit i halter av 2 – 10 %. Detta används för smörjning av trälager och till lager och kugghjul utsatta för höga belastningar i långsamtgående maskiner.

Den till grafitsmörjmedel använda grafiten bör vara så ren som möjligt, eftersom närvaro av kisel, aluminium o d ökar slitaget.

Medan grafit i smörjfett har sin givna användning, lämpar den sig mindre bra som tillsats i smörjolja, eftersom den p.g.a. sin höga specifika vikt t o m i fint pulveriserad form faller ut ur oljorna. Däremot används konstgjord grafit, som genom en speciell metod sönderdelas till mindre än 1 my i kornstorlek (kolloidal grafit) som tillsats till motoroljor.[1]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952

Se ävenRedigera