Förbundet Sveriges Småbrukare

(Omdirigerad från Småbrukaren)

Förbundet Sveriges Småbrukare (FSS) är ett förbund för lantbrukare som växte fram ur Småbrukare i Väst, och bildades 1984 och hade 2006 cirka 6 500 medlemmar.

Initiativet till bildandet hade föregåtts av ett stort missnöje med Lantbrukarnas Riksförbund. Orsaken var framförallt vad man ansåg vara LRF:s ensidiga gynnande av de stora slättjordbruken . Föreningen är öppen också för dem som inte driver jordbruk men som delar dess värderingar. Förbundet utger tidskriften Småbrukaren i vilke man uttryck för sina uppfattningar för en bevarad glesbygd, för svenskt utträde ur EU, mot användning av GMO-grödor och djurfabriker. FSS är medlem av Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (Brunte).

Vidare läsningRedigera

  • Söderberg, Bengt (2005). En strategi för överlevnad. Förbundet Sveriges småbrukare.

Externa länkarRedigera