Skottlands kronjuveler (The ancient Honours of Scotland) består av kronan, spiran och statssvärdet

Kronjuvelerna visas sedan den 4 februari 1818 i Edinburgh Castle.