Stig Engström (Skandiamannen)

svensk man utpekad som Olof Palmes mördare
(Omdirigerad från Skandiamannen)
För skådespelaren, se Stig Engström (skådespelare).

Stig Folke Wilhelm Engström,[10] född 26 februari 1934[10] i Bombay, Brittiska Indien,[11] död 26 juni 2000 i Täby, Stockholms län,[12][13] även känd som Skandiamannen, var en svensk grafiker och reklamkonsulent. Han pekades ut av chefsåklagare Krister Petersson den 10 juni 2020 som misstänkt gärningsman[14] för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986.[15]

Stig Engström
FöddStig Folke Wilhelm Engström[1]
26 februari 1934[1][2][3]
Bombay, Brittiska Indien
Död26 juni 2000[4][5][3] (66 år)
Täby, Stockholms län, Sverige
BegravdTäby norra begravningsplats[4]
kartor
MedborgarskapSvenskt
SysselsättningGrafiker[6], marknadsförare[7], grafisk formgivare
ArbetsgivareKungliga Armétygförvaltningen (1957–1960)[8]
Skandia (1968–)[9]
Politiskt partiModeraterna[6]
Redigera Wikidata

Stig Engström, som bevisligen hade varit nära platsen när skotten föll, uppgav att han hade anlänt dit omedelbart efter mordet. Han förhördes av polis som vittne flera gånger. Engström kom senare att utpekas som möjlig gärningsman av olika skribenter och privatspanare, som menade att han hade försökt dölja sin egentliga roll och förvirra utredarna genom att uppträda som vittne. Under Engströms livstid väckte dessa anklagelser inte någon större uppmärksamhet och tycks inte ha lett till några mer omfattande utredningsåtgärder. Han åtalades aldrig för mordet och dömdes inte heller för något brott med anknytning till detta.

Engström kom att kallas Skandiamannen eftersom han arbetade i SkandiahusetSveavägen, som reklamkonsulent på försäkringsbolaget Skandia. Skandiahuset ligger nära mordplatsen, Engström arbetade över i huset samma kväll och lämnade det strax innan eller kring tiden för mordet.

BiografiRedigera

Stig Engström föddes i Indien av svenska föräldrar med rötter i Småland.[11] Hans mor Ruth Engström var ursprungligen modist i Nybro och fadern Folke Engström maskinspecialist hos Ivar Kreuger.[16] 1926 fick fadern i uppdrag av sin arbetsgivare att starta produktion i Indien och paret flyttade dit för att bli kvar där i 20 år.

Under tiden i Indien föddes Stig Engström i Bombay 1934 och hans bror i Calcutta 1940. De växte upp under koloniala förhållanden med barnskötare, kock och trädgårdsmästare. Föräldrarna skickade Engström till Sverige när han var tolv år. Där bodde Engström hos släktingar i ett par år innan föräldrarna gjorde honom sällskap. Engström gjorde värnplikt och arbetade en tid på Försvarets materielverk innan han utbildade sig till grafiker. Han fick anställning på Sveriges Radios förlag och senare som reklamkonsulent på försäkringsbolaget Skandia i Stockholm i slutet av 1960-talet.

Engströms första äktenskap 1964 slutade i skilsmässa 1967[17] och han gifte om sig 1968. Förutom sitt arbete som grafiker var han under en period på 1980-talet invald i kommunfullmäktige för Moderaterna i Täby, där han var bosatt.[11] Engström bidrog till partiet bland annat genom att producera trycksaker och reklammaterial.[11][18] Han lämnade partiet under 80-talet efter en tvist om en skolnedläggning.[19] 1999 tog hans andra äktenskap slut. 1966 dog Engströms far i lungcancer och modern levde därefter ensam på Östermalm [20] i Stockholm fram till sin död 2013, då 111 år gammal. Hon var vid sin bortgång Sveriges äldsta invånare.

Stig Engström avled i sitt hem i juni år 2000 vid 66 års ålder.[21]

Mordet på Olof PalmeRedigera

Se även: Palmemordet

Engström var enligt samstämmiga källor vid mordplatsen när Olof Palme dödades, enligt egen uppgift som ett av de första vittnena att anlända till platsen. Han hade just lämnat sitt arbete på Skandia, ett fyrtiotal meter från mordplatsen, och var på väg till fots söderut längs Sveavägen till tunnelbanan. Palme sköts vid hörnet till Skandiahuset. Engström sade sig ha anlänt till platsen omedelbart därefter, och trodde sig ha hört åtminstone ett av de två skotten under den korta vandringen från Skandias entré på Sveavägen 44, utan att förstå att det rörde sig om skottlossning. Engström ringde själv polisen och anmälde sig som vittne vid lunchtid dagen efter mordet, efter att ha sett polisens presskonferens, där Hans Holmér uppmanade alla som varit på plats att höra av sig med sina vittnesmål.

Engström var emellertid otydlig i förhör och medieintervjuer om hur han hade agerat vid mordplatsen, och han kom senare att anklagas för att ha ändrat sin historia. Engström hade bland annat påstått att han deltog i att placera den skjutne Olof Palme i framstupa sidoläge, och att han skulle ha rusat efter polisen en kort sträcka för att meddela en vittnesuppgift, vilket inget annat vittne lagt märke till.[22] Han förhördes totalt fem gånger, och gjorde också ett antal intervjuer med pressen, ofta till följd av att han själv hört av sig till tidningar och tv-kanaler för att berätta om sina iakttagelser.

Av de vittnen som tillfrågades om saken kunde inget vittne tydligt dra sig till minnes att Engström fanns på platsen under de första omgångarna förhör våren 1986. I senare förhör pekade ett par personer ut Engström som varandes på platsen bland övriga vittnen, men eftersom han vid det laget hade förekommit i medierna ansågs dessa utsagor ha svagare tillförlitlighet än de allra tidigaste förhören. Engström var dock långtifrån det enda vittne som under utredningens gång har lämnat olika versioner av vad som skedde under mordkvällen, och han var heller inte ensam om att inte finnas med i andra vittnesberättelser. Eftersom de flesta vittnen aldrig tillfrågades om vilka andra personer de hade sett på platsen – polisens frågor handlade nästan uteslutande om Olof och Lisbeth Palme och den flyende gärningsmannen – fick de flesta aldrig frågan om huruvida de hade lagt märke till Engström eller inte. Dock kvarstod faktum att hans berättelse om vad han gjort precis kring mordet inte kunde bekräftas av någon annan.

Det rådde dock även oklarheter om exakt när Engström skulle ha anlänt till mordplatsen. Det framgick bland annat av en stämpelklocka inne på Skandia att Engström – beroende på hur länge han uppehöll sig i receptionen och hur fort han gick – faktiskt kunde ha anlänt till mordplatsen precis innan skotten avlossades, istället för att komma fram precis efter mordet, som han hävdade. Engström hade själv hört av sig till Skandia dagen efter mordet för att ta reda på sin exakta utstämplingstid, men i förhör nämnt en senare utpassering.

Samtidigt var det svårt att koppla Engströms utpassering till ett planlagt mord, eftersom makarna Palme bestämt sig bara några minuter tidigare för att gå förbi Skandiahuset, och eftersom Engström enligt en av väktarna i Skandiahuset tillbringade lite tid med att småprata med dem innan han gick ut genom porten.

Polisen bedömde på 1980-talet Engström som ett opålitligt vittne och kanske en mytoman, vars röriga vittnesmål och idoga försök att intressera medierna för sin egen historia dock inte hade större betydelse för utredningen. Även om viss utredning företogs utifrån misstanken att han kunde ha varit inblandad i mordet, landade polisen tidigt i att avskriva Engström som misstänkt. Han tycks då ha betraktats som en person som hade överdrivit sin egen betydelse och centralitet, och som kanske hade dimmiga minnen av kvällen, snarare än som en potentiell mördare.

SkandiamannenteoriernaRedigera

 
Skandiahuset där Engström arbetade. Mordet på Olof Palme skedde vid hörnet till höger i bild, där Tunnelgatan korsar Sveavägen. Engström kom ut från en port mitt på byggnaden, ungefär fyrtio meter norr om mordplatsen. Foto från 2010.

Teorin om Engström som möjlig deltagare i en konspiration mot Palme framfördes tidigt av privatspanaren Sven Anér, som senare skiftade fokus och föreställde sig andra gärningsmän. I den kommunistiska tidskriften Proletären drev Olle Minell på 1990-talet en variant av Skandiamannenspåret, och intervjuade då Engström. Minell menade att Engström kunde ha deltagit i en konspiration att mörda Olof Palme, men att det inte var han som var skytten.[23] Varken Anérs eller Minells teorier fick något medialt genomslag, och tycks inte ha påverkat polisens utredning. Skandiamannenspåret uppmärksammades i övrigt mycket lite i medier eller i de statliga utredningar som tittat på hur polisen skött sitt arbete.

Under 2010-talets andra hälft lyftes Skandiamannenspåret på nytt. En mycket utförlig presentation av Skandiamannenspåret gjordes av Lars Larsson i boken Nationens fiende: om mordet på Olof Palme år 2016, där han går igenom vittnesutsagor kring mordet i detalj för att jämföra dem med Engströms berättelse.[24] Larsson valde att inte spekulera i Engströms eventuella motiv, och var tydlig med att hans bok inte innebar ett definitivt utpekande, men föreställde sig honom som en ensamagerande gärningsman. Han anonymiserade Engström som "Sture E".

Skandiamannenspåret uppmärksammades dock på allvar i svenska medier först sedan journalisten Thomas Pettersson publicerat en lång artikel i tidskriften Filter 2018, vilken föregick utgivningen av Petterssons bok Den osannolika mördaren senare samma år.[25] Där avslöjar Pettersson bl.a. att Engström hade en bekant som samlade på vapen, och som ägde minst en revolver av den typ som dödade Palme. Pettersson resonerar i boken utförligt kring eventuella politiska motiv och beskriver påstådda internationella sammansvärjningar involverande den så kallade Stay-behind-rörelsen och vapenföretaget Bofors. Han landar dock i slutändan i att Engström, i det fall denne var mördaren, torde ha agerat ensam. Till skillnad från Larsson och andra författare valde Filter och Pettersson att namnge Engström.

De olika teorierna om Skandiamannen tar alla fasta på svårigheterna att bekräfta hans vittnesmål, samtidigt som han otvivelaktigt fanns nära mordplatsen när Palme mördades.

Inget vittne har, såvitt känt utifrån offentliggjorda förhör, pekat ut Engström för mordet, även om hans klädsel vid mordet stämmer bra med vissa vittnesmål (men sämre med andra – vittnesutsagorna var mycket skiljaktiga). Vissa vittnen har emellertid på senare år, i samband med uppmärksamheten kring Petterssons bok, sagt att deras iakttagelser 1986 inte utesluter Engström som möjlig gärningsman. I Petterssons bok intervjuas bland annat Olof Palmes son Mårten Palme, som menar att signalementet har viss likhet med en person som han iakttog utanför biografen Grand innan mordet.[26] Mårten Palme hade å andra sidan tidigare identifierat Christer Pettersson som mannen vid Grand; Pettersson och Engström hade mycket små likheter med varandra. Vittnet Lars Jeppsson, som på nära håll såg mördaren springa förbi, men som aldrig såg dennes ansikte, sade i en intervju att det är "mycket möjligt" att Engström var den person han såg.[27] Å andra sidan har ett annat vittne, den så kallade Chevamannen, sagt att han såg Engström anlända till brottsplatsen efter mordet, i enlighet med Engströms egen berättelse.[28] Chevamannen hade å andra sidan inte lagt märke till Engström vid brottsplatsen när han förhördes 1986.

Många av Engströms släktingar och vänner har sagt att de betraktar honom som fullständigt omöjlig som mördare, och sagt att hans vittnesmål snarare kunde förklaras av att han hade ett stort bekräftelsebehov och ofta överdrev för att rikta uppmärksamheten mot sig själv. "Det är out of question [att han mördade Palme]. Han var inte den människan. Det kan jag säga. Han var för feg för det", enligt Engströms ex-fru.[29] Engströms släkt och vänner har också framhållit att han ofta sökte uppmärksamhet och efter Palmemordet hade "fabulerat på olika sätt och ville framstå som ett viktigt vittne för att få kärlek, uppmärksamhet och bekräftelse". Hans förkärlek för "dramatik kring sin person" skulle vara förklaringen till hans röriga vittnesmål och överdrivna uppgifter om sitt eget rådiga agerande på brottsplatsen.[30] "Han var inte mytoman, men åt det hållet", enligt en barndomsvän som talat med Expressen.[31] "Det han sa var väl inte alltid hundra procent rätt. Han förbättrade ibland historierna för att han skulle få utrymme", sade en granne till Svenska Dagbladet.[32]

Engströms f.d. hustru uppgav i förhör med polisen att han hade berättade samma historia för henne när han anlände hem på mordnatten, som han senare berättade för polisen. Snarare än chockad hade han verkat upprymd över att ha varit med om något stort och viktigt.[33]

Professorn James W. Clarke, som är en av USA:s främsta experter på politiska mord, har i intervjuer hållit med om att Stig Engström troligtvis varit skyldig.[34] Clarke hade tidigare pekat ut en annan misstänkt gärningsmän som "nästan helt säkert" skyldig.[35]

Utpekandet av EngströmRedigera

Den 10 juni 2020 höll Polisen och Åklagarmyndigheten en presskonferens där de presenterade Engström som den person de misstänkte mördade Palme. Utpekandet baserades på att inget annat vittne mindes Engström från mordplatsen och att delar av hans egen berättelse framstod som osannolik, samtidigt som han bevisligen kunde ha hunnit gå ut från Skandia i tid för att begå mordet på Palme. Inget mordvapen eller annan teknisk bevisning presenterades, och inga vittnen hade pekat ut Engström som gärningsman. De uppgifter som Engström hade lämnat om vad som hände på brottsplatsen efter att mördaren avlägsnat sig, vilka i efterhand hade visat sig vara korrekta, menade utredarna att han kunde ha läst sig till i tidningarna efter mordet. Petersson sade också att utredningen hade försökt forska i om det gick att knyta Engström till någon form av konspiration, exempelvis kring den hemliga militära planering som under tidigare decennier pågått i Skandiahuset. Det hade inte framkommit något som styrkte detta.[36] Frågan om motiv lades till sist därhän, eftersom detta inte gick att utreda.

Åklagaren bedömde ändå att de presenterade uppgifterna skulle ha räckt för att häkta Engström om han hade levat och inleda en brottsutredning mot honom, men inte att de ensamt räcker för att göra misstankarna styrkta.[37] Då Engström var död sedan länge kunde utredarna inte ha väckt åtal även om sådana bevis hade framkommit. Man lade därför ner utredningen.[38]

Inget av de beslag och tester av teknisk bevisning som hade gjorts under utredningens gång hade givit stöd för Engström som gärningsman. Polisens provskjutning av vapensamlarens .357 magnum-revolver hade varken kunnat styrka eller avfärda att den var mordvapnet, och Petersson presenterade ingen teori om hur den hade hamnat i Engströms ägo under den aktuella kvällen. Han höll ändå öppet för att Engström kunde ha använt just denna revolver, utan att gå in på vilken roll vapnets ägare (också avliden) i så fall kunde ha spelat i mordet. Att Engström aldrig såvitt känt hade ägt eller på annat vis kunnat komma över något vapen hade tidigare ansetts vara ett av de stora problemen med Skandiamannenteorin. Chefsåklagaren valde i slutändan att runda frågan om mordvapnet genom att fastslå att "med tanke på vad som sedermera händer aktuell kväll så säger vi att han måste ha haft ett vapen", utan att närmare precisera vilket vapen detta skulle ha varit eller hur Engström hade fått tag på det.[39] Utredarna hade även försökt binda en serie mystiska brev som tagit på sig Palmemordet till Engström genom DNA-prover. Provsvaren hade emellertid visat att det sannolikt var någon annan än Engström som skrivit breven.[40]

I samband med nedläggningen av förundersökningen blev bland annat ett tidigare sekretessbelagt PM tillgängligt från en internutredning gjord av Skandia. I PM:et, som dateras till den 5 juni 1986, pekas Engström ut som den troliga mördaren. Utpekandet baseras bland annat på att flera vittnens signalement av gärningsmannen, som stämmer överens med Engströms klädsel under mordkvällen, men även de olika versioner som Engström hade lämnat till sina arbetskamrater angående vad han hade sett och gjort vid mordplatsen. Internutredningen gjordes av utredningsinspektören och den före detta polisen Per Häggström. Hela PM:et baserades på en noggrann kartläggning av Engströms förehavanden under mordkvällen och lämnades över till polisens mordutredare.[41]

Kritik mot utpekandetRedigera

Bristen på bevisning gjorde att Peterssons utpekande av Engström utsattes för mycket hård kritik i svenska medier under dagarna efter presskonferensen, inklusive från journalister, kriminologer, jurister och tidigare Palmeutredare, med uttryck som "astronomiskt haveri" och "praktfiasko".[42][43][44][45] Professor emeritus Leif GW Persson kallade Peterssons besked för en "kolossal besvikelse" och sade att utpekandet av Engström kunde röra sig om brottet förtal mot avliden.[46] Persson pekade bland annat på att chefsåklagaren inte hade givit någon rimlig förklaring till att Engström skulle ha haft "ett vapen som är stort som en liten julgris" med sig när han klev ut från Skandia och fick syn på Palme.[47] Mycket av kritiken riktades till på bristen på teknisk bevisning, trots utpekandet.

Även många vänner och släktingar till Engström var starkt kritiska mot utpekandet och menade att det rörde sig om förtal.[48] Flera jurister, inklusive Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, menade att man, med tanke på Engströms efterlevande och på att han aldrig skulle kunna försvara sig i rättegång, borde tillsätta en kommission som kritiskt kunde granska anklagelserna.[49] Advokatsamfundets förra generalsekreterare Anne Ramberg försvarade Peterssons utpekande och nedläggning av utredningen som juridiskt sett korrekt.[50]

Krister Petersson bemötte kritiken i Expressen: "Alla människor har rätt att ha sin åsikt, vi har presenterat det material som vi står för inom Palmeutredningen, men jag kan inte påverka vilka uppfattningar människor har om den. Vi har gjort så gott vi har kunnat, och enligt våran mening så är det en tämligen stark utredning vi presenterar."[51]

En opinionsmätning som genomfördes av Sifo och Svenska Dagbladet dagarna efter presskonferensen visade att 19 procent av svenskarna trodde att Engström var skyldig till mordet. Samtidigt visade undersökningen att 62 procent av svenskarna var osäkra på vem som utförde mordet på Olof Palme.[52]

MedieframträdandenRedigera

Engström ställde vid flera tillfällen, både före och efter mordet på Olof Palme, upp i olika mediala sammanhang. 1981 intervjuades han i Svenska Dagbladet i en artikel om manliga och kvinnliga egenskaper. Engström beskrev där sin uppväxt och sig själv som en man med barnasinnet i behåll som var känslig för andras behov, mottaglig för smicker och ärelysten.[53]

Efter mordet på Olof Palme gjorde sig Engström känd i ett flertal medier och kritiserade då polisutredningens brist på intresse för hans vittnesmål. Engström iscensatte även en egen rekonstruktion av sina förehavanden på mordkvällen som sändes i SVT den 6 april 1986, som protest mot att han inte hade fått delta i den rekonstruktion som polisen hade gjort tillsammans med andra mordplatsvittnen.[54]

Sista gången Engström blev intervjuad i medier var i tidningen Skydd & Säkerhet 1992. Engström hade själv sökt upp en bekant, Jan Arvidsson, som arbetade på tidningen och erbjudit sig att bli intervjuad om Palmemordet. Han gav bland annat sin egen bild av vad han tror kan ha hänt under mordkvällen, och sade att det nog var en oöverlagd händelse. Han spekulerade även i att mördaren kan ha blivit arg av ett påstått otrevligt bemötande från Palme.[55]

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] Sveriges befolkning 1990, Riksarkivet, 2011, omnämnd som: Stig Folke Wilhelm Engström, (Källa från Wikidata)
 2. ^ SvenskaGravar.se, omnämnd som: Engström, Stig Folke Wilhelm, läs online, läst: 10 juni 2020, (Källa från Wikidata)
 3. ^ [a b] Sveriges dödbok 1860-2016, sjunde utgåvan, Sveriges Släktforskarförbund, 2019, omnämnd som: 19340226-2954 Engström, Stig Folke Wilhelm, läst: 10 juni 2020, (Källa från Wikidata)
 4. ^ [a b] SvenskaGravar.se, omnämnd som: Engström, Stig Folke Wilhelm, läs online, läst: 10 juni 2020, (Källa från Wikidata)
 5. ^ Asesinato de Olof Palme: La fiscalía sueca apunta a Stig Engström (på spanska), 10 juni 2020, (Källa från Wikidata)
 6. ^ [a b] Skandiamannen växte upp i armékläder, Expressen, 23 maj 2018, kort författarnamn: Petersson, Claes, läst: 20 februari 2020, (Källa från Wikidata)
 7. ^ Skandiamannen växte upp i armékläder, Expressen, 23 maj 2018, kort författarnamn: Petersson, Claes, läst: 20 februari 2020, (Källa från Wikidata)
 8. ^ Detta talar för och emot Skandiamannen, Expressen, 23 maj 2018, kort författarnamn: Petersson, Claes, läst: 29 februari 2020, (Källa från Wikidata)
 9. ^ En väl förborgad hemlighet, 62, Filter, 23 maj 2018, kort författarnamn: Pettersson, Thomas, läst: 29 februari 2020, (Källa från Wikidata)
 10. ^ [a b] Sveriges befolkning 1990: Engström, Stig Folke Wilhelm (1934-02-26) Mantalslängd 1991, Stockholms län
 11. ^ [a b c d] Petersson, Claes (23 maj 2018). ”Skandiamannen växte upp i armékläder”. Expressen. Arkiverad från originalet den 20 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200220000242/https://www.expressen.se/nyheter/skandiamannen-vaxte-upp-i-armeklader/. Läst 20 februari 2020. 
 12. ^ Sveriges dödbok 6 (2014)
 13. ^ Engström, Stig Folke Wilhelm Arkiverad 19 februari 2020 hämtat från the Wayback Machine. på svenskagravar.se
 14. ^ ”Beslut i förundersökningen om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme”. Åklagarmyndigheten. Arkiverad från originalet den 10 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200610110853/https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2020/juni/beslut-i-forundersokningen-om-mordet-pa-sveriges-statsminister-olof-palme/. Läst 11 juni 2020. 
 15. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200611121013/https://www.svtplay.se/video/27102837/nyheter-direkt/presskonferens-palmemordet-10-juni-09-08-1. Läst 10 juni 2020. 
 16. ^ Ennart, Henrik (22 september 2012). ”För att nå 100 kvittar livsstil”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. Arkiverad från originalet den 20 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200220092547/https://www.svd.se/for-att-na-100-kvittar-livsstil. Läst 20 februari 2020. 
 17. ^ ”Skandiamannen talade om Palmemordet under sitt sista samtal”. www.expressen.se. Arkiverad från originalet den 19 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200219234936/https://www.expressen.se/nyheter/han-talade-om-mordet-med-exfrun-under-sista-samtalet/. Läst 10 juni 2020. 
 18. ^ Birgitta Forsberg: här Drevs lokalpolitikern Stig Engström av Palmehat?], Svenska Dagbladet 14/6 2020
 19. ^ Forsberg, Birgitta (14 juni 2020). ”Drevs lokalpolitikern Stig Engström av Palmehat?”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/drevs-lokalpolitikern-stig-engstrom-av-palmehat. Läst 27 juni 2020. 
 20. ^ ”Ruth, 110, är Sveriges äldsta invånare”. www.expressen.se. Arkiverad från originalet den 20 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200220091044/https://www.expressen.se/nyheter/ruth-110-ar-sveriges-aldsta-invanare/. Läst 20 februari 2020. 
 21. ^ ”Okända datorfyndet i ”Skandiamannen” Stig Engströms lägenhet”. www.expressen.se. Arkiverad från originalet den 10 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200610111130/https://www.expressen.se/nyheter/skandiamannens-sista-svara-dagar/. Läst 11 juni 2020. 
 22. ^ Persson, Leif GW, Det fanns två skäl till att Skandiamannen avskrevs, länk: https://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/det-fanns-tva-skal-till-att-skandiamannen-avskrevs/ Arkiverad 18 februari 2020 hämtat från the Wayback Machine., publicerad: 27 maj 2018, hämtad: 14 september 2018
 23. ^ Jönsson, Marcus, Palmemordet. Finns helt klart fortfarande saker att utreda, länk: http://proletaren.se/artikel/finns-helt-klart-fortfarande-saker-att-utreda Arkiverad 18 februari 2020 hämtat från the Wayback Machine., publicerad: 31 maj 2018, hämtad: 14 september 2018
 24. ^ Larsson, Lars. (2016). Nationens fiende : om mordet på Olof Palme.. BoD. ISBN 978-91-7463-712-0. OCLC 943384360. https://www.worldcat.org/oclc/943384360. Läst 20 februari 2020 
 25. ^ Pettersson, Thomas (2018). Den osannolika mördaren: Skandiamannen och mordet på Olof Palme. En bok från Filter. Göteborg: Offside Press. Libris länk. ISBN 9789185279586 
 26. ^ Petersson, Claes, Mårten Palmes avslöjande om Skandiamannen, länk: https://www.expressen.se/nyheter/marten-palmes-avslojande-om-skandiamannen/ Arkiverad 9 juni 2020 hämtat från the Wayback Machine., publicerad: 31 augusti 2018, hämtad: 14 september 2018
 27. ^ Petersson, Claes, Palmevittnet pekar ut Engström som mördare, länk: https://www.expressen.se/nyheter/palmevittnet-pekar-ut-engstrom-som-mordaren/ Arkiverad 3 juni 2020 hämtat från the Wayback Machine., publicerad: 31 augusti 2018, hämtad: 14 september 2018
 28. ^ ”Ögonvittnet: Det var inte Skandiamannen som sköt”. www.expressen.se. Arkiverad från originalet den 15 mars 2020. https://web.archive.org/web/20200315205959/https://www.expressen.se/nyheter/chevamannen-saker-var-inte-skandiamannen/. Läst 2 juni 2020. 
 29. ^ ”Exfruarna försvarar Skandiamannen”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/exfruarna-forsvarar-skandiamannen/. Läst 27 juni 2020. 
 30. ^ Forsberg, Birgitta (14 juni 2020). ”Drevs lokalpolitikern Stig Engström av Palmehat?”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/drevs-lokalpolitikern-stig-engstrom-av-palmehat. Läst 27 juni 2020. 
 31. ^ ”Engströms svägerska: ”Släkten drabbas””. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/stig-engstroms-svagerska-drabbar-narmaste-slakten/. Läst 27 juni 2020. 
 32. ^ Forsberg, Birgitta (14 juni 2020). ”Drevs lokalpolitikern Stig Engström av Palmehat?”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/drevs-lokalpolitikern-stig-engstrom-av-palmehat. Läst 27 juni 2020. 
 33. ^ ”Engströms exfru om mordnatten”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/stig-engstroms-exfru-i-forhor-om-mordnatten/. Läst 27 juni 2020. 
 34. ^ Thomsen, Dante (13 juni 2020). ”Amerikansk expert på politiska mord: Palmes mördare kan ha känt skam”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/amerikansk-expert-pa-politiska-mord-skandiamannen-kan-ha-kant-skam. Läst 13 juni 2020. 
 35. ^ Smith, Paul (2019). Palmemordet. sid. fotnot 129 
 36. ^ ”Hemliga spåret i utredningen om Skandiamannen”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/y3agRr. Läst 27 juni 2020. 
 37. ^ ”Åklagaren om bevisningen: ”Inte så dum så att””. Aftonbladet. 10 juni 2020. Arkiverad från originalet den 11 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200611091834/https://www.aftonbladet.se/a/jdR3On. Läst 11 juni 2020. 
 38. ^ ””Skandiamannen” pekas ut som Olof Palmes mördare”. DN.SE. 10 juni 2020. Arkiverad från originalet den 10 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200610072401/https://www.dn.se/nyheter/sverige/mordet-pa-olof-palme-folj-presskonferensen-direkt/. Läst 10 juni 2020. 
 39. ^ Ekot; ekot@sverigesradio.se. ”Skandiamannen pekas ut som Palmes mördare”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=7492310. Läst 27 juni 2020. 
 40. ^ ”Okända DNA-spåret kring Skandiamannen”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/okanda-dna-sparet-kring-skandiamannen/. Läst 27 juni 2020. 
 41. ^ ”Skandias internutredare misstänkte Stig Engström för Palmemordet”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/GG42bx. Läst 5 juli 2020. 
 42. ^ ”Presskonferensen om Palmemordet ett totalt fiasko”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/0n5vkE. Läst 27 juni 2020. 
 43. ^ Bolin, Vendela (10 juni 2020). ”Kritiken: ”Frågan om vem gärningsmannen är står helt obesvarad””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fragan-om-vem-garningsmannen-var-ar-helt-obesvarad. Läst 27 juni 2020. 
 44. ^ Rudström, Johan (10 juni 2020). ”Privatspanaren staten har talat – Upsala Nya Tidning”. www.unt.se. https://www.unt.se/artikel/nrgzqoxl. Läst 27 juni 2020. 
 45. ^ ”Hakelius: Sista kapitlet i en lång och dålig roman om det svenska rättsväsendet”. Fokus. 10 juni 2020. https://www.fokus.se/2020/06/hakelius-sista-kapitlet-i-en-lang-och-dalig-roman-om-det-svenska-rattsvasendet/. Läst 27 juni 2020. 
 46. ^ ”Leif GW Persson om Palme-utredningen: En stor besvikelse”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/awmOVO. Läst 27 juni 2020. 
 47. ^ ”Leif GW Persson: Bättre mylla än så här finns inte för konspirationsteoretiker”. DN.SE. 10 juni 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/leif-gw-persson-battre-mylla-an-sa-har-finns-inte-for-konspirationsteoretiker/. Läst 27 juni 2020. 
 48. ^ ”Engströms svägerska: ”Släkten drabbas””. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/stig-engstroms-svagerska-drabbar-narmaste-slakten/. Läst 27 juni 2020. 
 49. ^ Bolin, Vendela (11 juni 2020). ”Kraven efter Palmeutredningen: Ge Skandiamannen ett försvar”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraven-efter-palmeutredningen. Läst 27 juni 2020. 
 50. ^ ”Anne Ramberg försvarar Krister Peterssons utpekande”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/anne-ramberg-forsvarar-aklagarens-utpekande/. Läst 27 juni 2020. 
 51. ^ ”Åklagaren om att sågas: ”Alla har rätt till sin åsikt””. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/aklagaren-om-att-sagas-alla-har-ratt-till-sin-asikt/. Läst 27 juni 2020. 
 52. ^ Thurfjell, Karin (12 juni 2020). ”Sifo: Bara två av tio tror att Engström mördade Palme”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/bara-tva-av-tio-tror-att-engstrom-mordade-palme. Läst 27 juni 2020. 
 53. ^ Karin Thunberg (6 oktober 1981). ”"Fördel ha en fot i varje könsläger"”. Svenska Dagbladet. Arkiverad från originalet den 11 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200611043607/https://www.svd.se/arkiv/1981-10-06/22. 
 54. ^ Se Stig Engström egna rekonstruktion av Palmemordet - från 1986-04-06”. sevendays. 10 juni 2020. Arkiverad från originalet den 11 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200611030250/https://sevendays.vasabladet.fi/senaste-nytt/manniskor-och-samhalle/se-stig-engstrom-egna-rekonstruktion-av-palmemordet. Läst 11 juni 2020. 
 55. ^ Lars Näslund, Magnus Hallgren (10 juni 2020). ”Skandiamannen: Jag skulle personligen ha använt ett smidigare vapen”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet den 11 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200611030605/https://www.dn.se/nyheter/sverige/skandiamannen-jag-skulle-personligen-ha-anvant-ett-smidigare-vapen/. 

Externa länkarRedigera

Vidare läsningRedigera