Sjöförsäkrings AB Gauthiod var ett försäkringsbolag som bildades 1863 i Göteborg.

Gauthiods kontor vid Västra Hamngatan 10, år 1907.

Stiftarna av Sjöförsäkrings AB Gauthiod - ansett som det första moderna försäkringsbolaget i Sverige - var bland andra Oscar Ekman och Emil Ekman, Henning Frisell, August Röhss och August Leffler.[1] Huvudkontor etablerades inledningsvis i konsul Oscar Ekmans hus, varifrån man efter ett år flyttade till Norra Hamngatan 14. År 1883 flyttades verksamheten till Västra Hamngatan 5,[2] och år 1900 till Västra Hamngatan 10.[3]

I början innehades positionen som verkställande direktör av Herman Henriques och Carl Mauritz Nyström, från 1865 av Harald Fleetwood, vilken 1892 efterträddes av J.P.L. Anderson. Under Fleetwoods tid byggdes bolaget upp. Ordförande i styrelsen har ofta varit någon ur familjen Ekman. Bolaget ägnade sig i första hand åt försäkring av transporter. Från 1870 tillhandahöll man även försäkringar mot totalförlust av fartyg, och från 1871 transport av varor över land. Gauthiod byggde upp sin verksamhet även utomlands, med agenturer i Oslo, Hamburg och Bremen.

År 1952 köpte Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan aktiemajoriteten i det 1945 bildade förvaltningsbolaget Argo, som ägde sjötransportförsäkringsaktiebolagen Ocean, Gauthiod och Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB i Göteborg.[4]

StyrelseordförandeRedigera

Verkställande direktörerRedigera

  • 1926–1951 : Arvid T:son Bergendal[6]
  • 1952–1961 : Gunnar K:son Kjellberg[7]

KällorRedigera

  1. ^ Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, del I:I, Göteborg 1863-1913, professor Artur Attman, utgiven av Göteborgs stadsfullmäktige, Göteborg 1963, s. 250
  2. ^ Göteborgs Adress- och Industrikalender för år 1883, [Sjette Årgången], utgiven av Fred. Lindbergs Kalenderexpedition, Göteborg 1883, s. 50
  3. ^ Göteborgs Adress- och Industrikalender år 1919, [Fyrationdeandra årgången], utgiven av Wilhelmina Lindberg, Göteborg 1919, s. 796
  4. ^ Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, del I:2, Göteborg 1913-1962, [Näringsliv och ekonomisk utveckling], professor Artur Attman, utgiven av Göteborgs stadsfullmäktige, Göteborg 1963, s. 193
  5. ^ Ekman, Carl, f.d. konsul i Vem är det 1957.
  6. ^ Bergendal, Arvid i Vem är det?, 1943
  7. ^ Kjellberg, Gunnar i Vem är det?, 1957
  • Stor-Göteborg, AB Bokförmedlingen, Göteborg 1957, s. 287f