Schavottering var ett tidigare använt skamstraff som gick ut på att en brottsling på offentlig plats ställdes upp på en schavott för att hånas. Oftast var personen fjättrad vid en skampåle eller liknande.

Schavottering genom placering i en stock.