Öppna huvudmenyn

Sarmatien var ett geografiskt område mellan ungefär floderna Weichsel-Donau och österut till Volga. Det beboddes av sarmater som var en sammanslagning av flera olika folkstammar. Sarmatien nämns av klassiska författare från cirka år 500 f. Kr.