Svensk Kulturväxtdatabas

(Omdirigerad från SKUD)

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en referensdatabas för Sveriges kulturväxters namn, användning och naturliga förekomst. Den är utformad till hjälp för verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som har med kulturväxter att göra. SKUD:s definition på en kulturväxt är mycket vid. Den omfattar förutom namn på i Sverige odlade prydnads-, krydd-, köks-, fiber-, medicinal-, skogsbruks- och jordbruksväxter samt frukter och bär även namn på importerade växter eller växtdelar. Hit hör livsmedel, virkesväxter, exotiska frukter, kryddor, örtmediciner, stimulantia, tekniska produkter, kosmetika och färgämnen. Unikt är att den också behandlar nyttokryptogamer, t.ex. alger, mossor och svampar.[1]

Databasen utvecklades som ett pilotprojekt inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) lett av Jordbruksverket och blev tillgänglig på internet 2005. Efter att databasen tvingats stänga p.g.a. medelsbrist hösten 2011[2] kunde den åter öppnas i en ny version hösten 2012[3]. Versionen utvecklades av SLU:s IT-avdelning tillsammans med de två huvudredaktörerna Björn Aldén och Svengunnar Ryman samt Mats Hjertson. SLU står sedan dess som huvudman för databasen. För SKUD:s innehåll svarar Göteborgs botaniska trädgård och Evolutionsmuseet i Uppsala. SKUD är en av världens största databaser över ett enskilt lands kulturväxter. Våren 2016 innehöll SKUD mer än 110 000 vetenskapliga och hortikulturella namnposter[4].

Referenser Redigera

Externa länkar Redigera