En skura (av ordet "skära") är inom heraldiken en delningslinje använd för att geometriskt indela en vapenskölds yta och olika fält.

En skura som har högst två böjningar kallas för ett snitt.[1] Skuror har olika namn beroende på vilken riktning och form skuran har.[2] Från tid till annan tillskapas fler skuror, i Nordisk Familjebok står det "Skurorna kunna till antal och form vexla i det oändliga".[3] Om inget annat anges i blasoneringen är skuran rak.

Exempel på skuror är trebergsskura, ett heraldiskt treberg använt som delningslinje, och trappskura, en tinnskura med en ännu en tinne på vardera tinne, bildande de första stegen av en trappgavel.

Bildexempel redigera

Samtliga sköldar är delade i silver och rött. Engelska termer inom parentes.

Snitt redigera

Skuror redigera


Referenser redigera

  1. ^ Nordisk heraldisk terminologi. Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik. 1987. ISBN 91-970689-1-8 
  2. ^ Wasling J. (red.), Heraldik för nybörjare. Falköping (2005) ISBN 91-975743-0-9
  3. ^ Skuror i Nordisk familjebok (första upplagan, 1890)