Särvux, eller i sitt fulla namn Komvux som särskild utbildning, är en del av den kommunala vuxenutbildningen och erbjuder utbildning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning[1]. Utbildningen, som i många kommuner benämns som Lärvux[2], är indelad i en grundläggande nivå och i en gymnasienivå. Fram till 2020 tillhörde Särvux den svenska särskolan, men fördes in i vuxenutbildningen den 1 juli 2020[3].

Vad är Särvux? redigera

Särvux finns till för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. [4]

I Särvux erbjuds undervisning på tre nivåer: grundsärskolenivå, träningsskolenivå och gymnasiesärskolenivå.[5]

Grundsärskolenivå erbjuder elva olika kursplaner vilka, förutom svenska och matematik, framför allt är estetiska ämnen. Träningsskolenivå erbjuder endast två kursplaner: kommunikation och verklighetsuppfattning och omvärldskunskap. Gymnasiesärskolenivå erbjuder 180 olika kursplaner, de flesta är yrkesförberedande.[5]

Hur fungerar Särvux? redigera

Det är kommunerna i Sverige som har skyldighet att anordna Särvux, de har även en skyldighet att informera de personer med utvecklingsstörning som bor i kommunen att sådan utbildning finns. [5] Kommunen har även en skyldighet att erbjuda gymnasial Särvux efter behov och efterfrågan. De ska informera om möjligheterna till gymnasial särvux och verka för att vuxna utvecklingsstörda deltar i sådan utbildning. [4] Trots detta finns inte Särvux i alla kommuner och ofta finns det fler sökande än platser.[5]

Personer med utvecklingsstörning har även rätt att läsa vid Komvux, där de ska prioriteras och ges särskilt stöd. Dock är det vanligare att de går i Särvux där deras behov kan tillgodoses på ett annat sätt.[5]

Källor redigera

  1. ^ ”Komvux som särskild utbildning”. www.skolverket.se. https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/komvux-som-sarskild-utbildning. Läst 7 januari 2022. 
  2. ^ Ulricehamns kommun. ”Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)”. www.ulricehamn.se. https://www.ulricehamn.se/barnochutbildning/komvux/sarvux-i-ulricehamn/. Läst 7 januari 2022. 
  3. ^ Söderlund, Lennart (18 augusti 2020). ”Särvux har bytt namn och är nu en del av komvux”. Tremedia. https://tremedia.se/2020/08/18/sarvux-har-bytt-namn-och-ar-nu-en-del-av-komvux/. Läst 7 januari 2022. 
  4. ^ [a b] http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/sarvux Arkiverad 3 juli 2015 hämtat från the Wayback Machine. Skolverkets webbplats
  5. ^ [a b c d e] Bakk, Ann; Grunewald Karl (1998). Omsorgsboken: en bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder (3., [omarb.] uppl.). Stockholm: Liber. Libris 7284549. ISBN 91-47-04863-8