Särvux är en del av den svenska särskolan och erbjuder utbildning för vuxna med utvecklingsstörning.

Vad är Särvux?Redigera

Särvux finns till för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. [1]

I Särvux erbjuds undervisning på tre nivåer: grundsärskolenivå, träningsskolenivå och gymnasiesärskolenivå.[2]

Grundsärskolenivå erbjuder elva olika kursplaner vilka, förutom svenska och matematik, framför allt är estetiska ämnen. Träningsskolenivå erbjuder endast två kursplaner: kommunikation och verklighetsuppfattning och omvärldskunskap. Gymnasiesärskolenivå erbjuder 180 olika kursplaner, de flesta är yrkesförberedande.[2]

Hur fungerar Särvux?Redigera

Det är kommunerna i Sverige som har skyldighet att anordna Särvux, de har även en skyldighet att informera de personer med utvecklingsstörning som bor i kommunen att sådan utbildning finns. [2] Kommunen har även en skyldighet att erbjuda gymnasial Särvux efter behov och efterfrågan. De ska informera om möjligheterna till gymnasial särvux och verka för att vuxna utvecklingsstörda deltar i sådan utbildning. [1] Trots detta finns inte Särvux i alla kommuner och ofta finns det fler sökande än platser.[2]

Personer med utvecklingsstörning har även rätt att läsa vid Komvux, där de ska prioriteras och ges särskilt stöd. Dock är det vanligare att de går i Särvux där deras behov kan tillgodoses på ett annat sätt.[2]

KällorRedigera

  1. ^ [a b] http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/sarvux Skolverkets webbplats
  2. ^ [a b c d e] Bakk, Ann; Grunewald Karl (1998). Omsorgsboken: en bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder (3., [omarb.] uppl.). Stockholm: Liber. Libris länk. ISBN 91-47-04863-8