Urtima riksdagen 1834–1835 ägde rum i Stockholm.


Urtima riksdagen 1834–1835
Ståndsriksdag
Stockholm
Riksdagens varaktighet
15 januari 1834–27 maj 1835
(497 dagar)
◄ 1828–18301840–1841 ►
Redigera Wikidata

Riksdagen öppnades den 15 januari 1834. Till lantmarskalk utsågs Jacob De la Gardie. Prästeståndets talman var ärkebiskopen Carl von Rosenstein. Borgarståndets talman var Jonas Ullberg och bondeståndets talman var Johan Olsson Longberg. Riksdagen avslutades den 27 maj 1835.