Ribosom är en organell i cellerna. Ribosomernas uppgift är att binda aminosyror till proteiner. Antalet ribosomer påverkar mängden protein en cell kan producera, vilket innebär att celler som producerar mycket protein också har många ribosomer. Ribosomer finns både fria i cytosolen, men också bundna till det endoplasmatiska retiklets yta. Proteiner som produceras i ribosomerna i cytosolen, används inuti cellen, medan proteinerna som produceras i ribosomer i det endoplasmatiska retiklet transporteras ut ur cellen.[1]

Figur 2:Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol

Ribosomerna består av två stora grupper proteinmolekyler och RNA-molekyler. I cellkärnornas nukleol syntetiseras de två grupperna som ribosomerna består av. Dessa subenheter transporteras sedan ut i cytosolen genom porer i cellkärnans membran. I cytosolen sammanfogas sedan dessa två subenheter till färdiga ribsomer.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Sand et al. (2006) Människokroppen: Fysiologi och anatomi s. 30

KällorRedigera

  • Olav, Sand; Sjaastad, V. Øystein; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Bolinder-Palmér (översättning); Grönwall, Karin (översättning); Olsson, Kristina (översättning) (2006) Människokroppen: Fysiologi och anatomi. Andra upplagan. Liber ISBN 978-91-47-08435-7