Nominellt värde är det värde som en finansiell tillgång har till namnet (från latinets nomen = namn).

Det är en akties nominella värde som anges i börstabeller och index.[ifrågasatt uppgift]

Nominellt värde står i motsats till realvärde, en tillgångs realisationsvärde, eller en tillgångs värde med hänsyn tagen till inflation.

Se ävenRedigera

KällorRedigera