Röveri

person som utför rån
(Omdirigerad från Rövare)
Uppslagsordet ”rov” leder hit. För engelska akronymen "ROV", för "Remotely Operated (underwater) Vehicle", se Fjärrstyrd undervattensfarkost.

Röveri eller rov är handlingen att röva (rova), det vill säga att med våld utföra rån, plundring och på annat sätt sätta sig i besittning av något och föra bort det mot dess eller dess ägares vilja (olovlig bortföring), främst då genom angrepp. Den som utför röveri kallas traditionellt rövare, men idag har begreppet i sin grövre betydelse börjat tyna framför synonymer som rånare och dylikt.

Röveri sker företrädesvis mot resande folk, eftersom resande saknar befästning och därmed är utsatta. Beteckningen används i modern tid i generell betydelse för någon som på ett icke rättsrådigt sätt tillägnar sig andras ägodelar. Till exempel används rövarbaroner (av engelska: robber baron, som egentligen avser rovriddare) som beteckning för samvetslösa "rika" som "lurar" enklare folk på deras pengar eller egendom.

Traditionella typer redigera

  • Stråtröveri – rövare som överfaller och rånar vägfarande, främst via banad landsväg/farled utanför samhället, så kallade "stråt" (se artikeln vägrån).
  • Sjöröveri – rövare som överfaller och rånar sjöfarande, främst via kapning, eller utför landräder via kusten eller vattendrag.
  • Människorov – handlingen att rova (kidnappa) människor mot deras vilja.

Se även redigera

Referenser redigera