Huset Přemyslid var en böhmisk kungaätt, grundad av hertig Borivoj I (870-895). Den siste innehavaren av tronen i Prag var kung Wencel III (1305-1306). Till släkten hörde även Tjeckiens nationalhelgon, Wencel av Böhmen, som var hertig av Böhmen 921 till 935.