Förmögenhetsförvaltning

Rådgivning av finansiella tjänster inom kapitalförvaltning, juridik och investeringar
(Omdirigerad från Private banking)

Förmögenhetsförvaltning är en särskild tjänst som vissa banker tillhandahåller förmögna kunder. Oftast handlar det om personer med över 2 miljoner kronor i tillgångar. Tjänsterna kan röra sig om finansiell planering, kapitalförvaltning, juridik, skatterådgivning och utlandsinvesteringar. Som regel får personer med tjänsten bättre villkor än andra kunder.

I Sverige finns det ett flertal aktörer som erbjuder förmögenhetsförvaltning, vissa banker erbjuder bara denna tjänst till privatpersoner. Marknadsföringen av denna bankprodukt är tydligt riktad: den går under namnet förmögenhetsförvaltning eller private banking.