Peristyl är en kolonnad runt insidan av en gård eller ett rum; det är även beteckning på den yta, som omges av en sådan kolonnad. Den brukar omge en gård med fontäner och nischer.

Exempel på peristyl från Pompeji, Italien

Se ävenRedigera