Öppna huvudmenyn

Percutaneous Coronary Intervention (PCI) är samlingsnamnet för åtgärder i hjärtats kranskärl som genomförs med kateter. PCI-teknikens främsta tillämpning sker vid så kallad ballongvidgning. Ballongvidgning är ett så vanligt ingrepp att PCI och ballongvidgning ofta används synonymt.

Ofta i samband med ballongvidgning läggs ett stent in för att bibehålla diametern på kärlet efter ballongvidgningen. Stentet är ett rörformat metallnät av varierande legeringar.