Redd är ett vattenområde utanför en hamn där fartyg kan ankra för att lasta, lossa, ta ombord förråd, bunkra eller vänta på kajplats.

Singapore