Oxford Group

amerikansk väckelserörelse
(Omdirigerad från Oxfordgrupprörelsen)
Denna artikel handlar om Oxfordgrupprörelsen på 1900-talet. För 1800-talets "Oxfordrörelse" se Oxfordrörelsen.

Oxford Group var en väckelserörelse skapad av den amerikanske lutherske prästen Frank Buchman efter ett andligt genombrott 1908.

Dess grundläggande princip byggde på fullständig överlåtelse (”surrender”) åt Gud. Genom att odelat böja sin vilja under Guds kan man vara förvissad om andens vägledning i sitt liv. Att inhämta vägledning görs bäst under stilla studier. Särskilt betonas vikten av en ”morgonväkt”.

Samtidigt betonas kampen mot synden. Som hjälp härtill anbefalls öppen bekännelse inför en medmänniska, gottgörelse av det brutna samt personligt vittnesbörd om Kristi frälsande makt.

Till främjande av kristen gemenskap på denna grund bildades små ”grupper”, som samlades på regelbundna tider till öppen förtrolighet rörande det andliga livets erfarenheter. Den första gruppen av detta slag bildades 1921 i Oxford. I missionerande syfte anordnades även större eller mindre möten, ”house-parties”. Från 1929 blev Oxford Group en internationell rörelse med utbredning i Sydafrika och Kanada, senare även i USA.

En rik litteratur kring rörelsen uppkom. De första i svensk översättning blev S. Norborgs En märklig världsväckelse (1933), A.J. Russels Endast för syndare (1934) och H. Begbies Förvandlade liv (1934) och Kristen förnyelse (1934).

Från 1938 arbetade man under programförklaringen Moral Re-Armament. Från 1947 var detta också rörelsens officiella namn (förkortat MRA).[1] Sedan 2001 använder rörelsen namnet Initiatives of Change.[2]

Källor

redigera
  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord MRA)
  2. ^ Kort historik internationellt, Arkiverad 13 maj 2018 hämtat från the Wayback Machine. Initiatives of Change, Sverige. Läst 2018-05-12.
  • Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1093-94