Oftalmologi (grekiska ophthalmos, öga, och logos, lära) är läran om ögat och dess sjukdomar. En läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar kallas oftalmolog.

Vanlig Snellen-tavla som kan användas vid test av synskärpan.

Den medicinska undersökningen, så kallad ögonundersökning, som sker på en ögonläkarmottagning omfattar i grunden undersökning av synskärpa och brytningsfel, undersökning med ögonmikroskop, samt tryckmätning av ögonen. Därtill finns också en lång rad specialundersökningar.[1]

Dock är synundersökning inte samma sak som ögonundersökning.[2] Olika andra ögon- och synrelaterade undersökningar kan också göras, exempelvis så kallad synanalys som görs av optiker.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Notförteckning Redigera

Källförteckning Redigera

Externa länkar Redigera