Odal eller Odalen är en huvudsakligen skogbevuxen dalgång i Hedmark fylke, kring sjön Storsjøen och dess avlopp till älven Glomma, Opstadelven. I Odal ligger Sør-Odals kommun och Nord-Odals kommun. I Sør-Odals kommun ligger Odals Verk, som från 1600-talet fram till 1835 var järnverk, senare sågverk mera.

Källor Redigera

  • Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 581